⇐ Powrót do strony głównej

Połączenie aplikacji Google z Microsoft Outlook

Synchronizacja obu usług spowoduje odbieranie wiadomości, wydarzeń z kalendarza i listę zadań w programie Outlook.

 1. W celu zsynchronizowania usług Google Apps z programem Microsoft Outlook w pierwszej kolejności należy pobrać program „Google Apps Sync”.

 2. Po kliknięciu przycisku „Download Google Apps Sync” program pobierze się i automatycznie zainstaluje.

 3. Kolejnym po instalacji krokiem jest wybranie spośród nowo zainstalowanych programów odpowiedniej opcji – „Skonfiguruj konto użytkownika usługi Google Apps Sync”.

 4. Spowoduje to uruchomienie programu. W pierwszym ekranie poprosi on nas o podanie jedynie adresu e-mail.

 5. Program automatycznie uruchomi w domyślnej dla użytkownika przeglądarce ekran wymagający od nas potwierdzenia pozwolenia aplikacji na wykorzystanie informacji zapisanych w Google Apps (konieczne będzie zalogowanie się w Google).

  Akceptujemy pozwolenie i w przypadku pomyślnej autoryzacji klikamy kontynuuj.

 6. Kolejny ekran to już ekran konfiguracyjny usługi synchronizacji Google Apps dla programu Microsoft Outlook. Zaznaczamy w nim wedle uznania pola dotyczące importu danych oraz wysyłania raportów o awariach i statystykach firmie Google. Następnie należy kliknąć „Utwórz profil”.

 7. Następnie program przeprowadzi synchronizację kont. Po jej zakończeniu zostaniemy o tym automatycznie poinformowani.

 8. Po pomyślnej synchronizacji należy ponownie uruchomić program Outlook.

 9. Jeżeli przed włączeniem, program prosi nas o wybór profilu jest to dowód na to, że pomyślnie przeprowadziliśmy czynności związane z migracją konta Google Apps do programu Microsoft Outlook.

 10. Nowy profil po dniu 20.08 będzie automatycznie pobierał nowe maile z poczty Google.

  *UWAGA* Stare maile dostępne będą tylko w starym profilu „Outlook”.

⇐ Powrót do strony głównej