Imię Nazwisko
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu
Dean of the Faculty in Poznan

tel. 12 123 45 67
tel. kom. +48 123 456 789

_____________________________


Uniwersytet SWPS

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

University of Social Sciences and Humanities

Faculty in Poznan

 

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań
www.swps.pl