Imię Nazwisko
Stanowisko pracy

tel. 12 123 45 67 | tel. kom. +48 123 456 789
email: inazwisko@swps.edu.pl
_____________________________
Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
ul. Polna 16/20
81-745 Sopot

www.swps.pl


SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny wpisany jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez MNiSW pod nr 95. Dotychczasowa nazwa uczelni – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – uległa zmianie 1 czerwca 2015 r. wraz z uzyskaniem przez uczelnię statusu uniwersytetu. Uniwersytet SWPS posiada kampusy w 5 miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Sopocie. NIP: 118-01-97-245, REGON: 011947981