Imię Nazwisko
Dziekan Wydziału Psychologii
Dean of the Faculty of Psychology

tel. 12 123 45 67
tel. kom. +48 123 456 789

_____________________________


Uniwersytet SWPS

Wydział Psychologii


University of Social Sciences and Humanities

 

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
www.swps.pl