Imię Nazwisko
Dziekan Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu
Dean of the Faculty in Wroclaw

tel. 12 123 45 67
tel. kom. +48 123 456 789

_____________________________


Uniwersytet SWPS

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 

University of Social Sciences and Humanities

Faculty in Wroclaw

 

ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław
www.swps.pl