Dostępne sieci WiFi

Uczelnia WiFi

Dla osób, które korzystają z sieci od czasu do czasu (krótszy czas konfiguracji)

  • Aby mieć dostęp do interntetu, wystarczy wybrać sieć i podać w przeglądarce swój login i hasło
  • Logowanie będzie musiało być powtórzone każdego dnia kiedy będziemy w ten sposób chcieli podłączyć się do sieci
  • Niezawodny sposób działa na wszystkich urządzeniach - nie ma potrzeby obsługi przez urządzenia zaawansowanego protokołu WPA2 - ENTERPRISE

Uczelnia WiFi Sec

Dla osób, które korzystają z sieci bardzo często (dłuższy czas konfiguracji)

  • Nie wymaga ponownego logowania, komputer automatycznie znajduje sieć, gdy tylko jest w zasięgu
  • Dostępna na urządzeniach mobilnych oraz stacjach roboczych obsługugjących protokół WPA2-Enterprise
  • Nie wymaga logowania w innym mieście na terenie SWPS
  • Hasło zmienione na innym serwisie SWPS zmienia się również dla sieci WiFi
  • Aby dostać się do sieci, może być potrzebna ręczna konfiguracja
Uczelnia WiFi Sec
Uczelnia WiFi
Dostęp dla studentów i pracowników
Za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła w przeglądarce.Logowanie przez stronę www za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła
Brak ponownego logowania
Raz dodana sieć nie wymaga ponowanego logowaniaPo upływie x minut, system poprosi o ponowne podanie loginu i hasła
Urządzenia mobilne
Jedynie urządzenia z protokółem szyfrowania WPA2-EnterpriseSieć mogą odbierać wszystkie urządzenia mobilne
Ogólnouczelniany dostęp
Komputer automatycznie znajdzie sieć w innym mieście na terenie SWPSSystem poprosi o ponowne podanie loginu i hasła
Wewnętrzne uczelniane zasoby
Dostępne są wewnętrzne zasoby uczelni tj. dostęp do drukarek i dysków sieciowychTylko zewnętrzne strony www
Centralne logowanie
Zmieniając hasło do innych systemów automatycznie zmieni się nasze hasło do sieciZmieniając hasło do innych systemów automatycznie zmieni się nasze hasło do sieci

Konfiguracja

Uczelnia WiFi

Dla osób, które korzystają z sieci od czasu do czasu (krótszy czas konfiguracji)

Uczelnia WiFi Sec

Dla osób, które korzystają z sieci bardzo często (dłuższy czas konfiguracji)

Parametry sieci

SSID = Uczelnia WiFi sec
Typ zabezpieczeń: WPA2 - Enterprise
Typ szyfrowania: TKIP

Dla gości

Istnieje możliwość tworzenia kont czasowych dla gości uczelni w sieci Uczelnia WiFi Guest, które przydadzą się między innymi do udzielania dostępu do Internetu gościom na określony czas (np. 2 godziny lub 2 tygodnie).

Dostęp dla gości

  • Prośbę o dostęp dla gości należy zgłaszać do Działu IT lub osób posiadających uprawnienie do dodawania sieci
  • Aby mieć dostęp do internetu, gość musi podłączyć się do sieci Uczelnia WiFi Guest i podać poświadczenia ustalone podczas dodawania uprawnień.